MyHomeBills Disclaimer

   
Условия за ползване на MyHomeBills.info

Настоящите условия за ползване уреждат начина на ползване и опазване на информацията, която Вие предоставяте на MyHomeBills.info, когато използвате сайта.

MyHomeBills.info поема ангажимент да защитава Вашите данни. В случай, че от Вас се изисква да предоставите информация, чрез която може да бъдете идентифицирани при работата Ви със сайта, ние Ви уверяваме, че тя ще се използва единствено в съответствие с настоящите условия за ползване.

MyHomeBills.info може периодично да променя настоящите условия за ползване, като обновява тази секция на сайта. Трябва да преглеждате тази секция периодично, за да сте уверени, че сте съгласни с промените. Настоящите правила влизат в сила от 1 ноември 2009 г.

Каква информация събираме

ССъбираме следната информация:

• Адрес на електронна пощенска кутия
• Парола за достъп
• IP адрес на последно влизане
• Въведената от потребителя информация

Какво правим с информацията, която събираме

Ние събираме описаната по-горе информация, за да изграждаме база от данни, с която да Ви предоставяме услуга за изчисление и управление на Вашите месечни разходи, както и планирането на същите, като може да ги сравнявате с генерирани от базата данни статистически стойности. Информацията въвеждана от потребителите в техните профили се използва единствено за следните цели:

• Съхранение на информацията
• Може да използваме информацията, за да подобряваме нашите продукти и услуги.
• Няма да предоставяме на трети лица нито Вашия електронен адрес, нито информацията, която сте въвели.

Сигурност

Ние се ангажираме с опазване сигурността на Вашата информация. За да предотвратим нерегламентиран достъп или разпространение са създадени подходящи физически, електронни и процедурни защити за сигурността на информацията, която събираме он-лайн.

Как използваме „бисквитки” (cookies)

MyHomeBills.info не използва „бисквитки” (cookies). MyHomeBills.info има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някой от рекламните банери може да се активизира cookie от съответния рекламодател. MyHomeBills.info не контролира тези cookies.

Връзка към други уеб сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други сайтове. В случай обаче, че използвате линковете и излезете от нашия сайт, трябва да имате предвид, че ние нямаме контрол върху тези други сайтове. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на MyHomeBills не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Също така, ние не можем да отговаряме за опазването и анонимността на каквото и да е информация, която Вие предоставяте докато сте в тези сайтове. Тези сайтове не попадат в обсега на настоящите правила за ползване. Трябва да сте внимателни и да разглеждате правилата за ползване приложими към съответния сайт.

Контрол върху личната Ви информация

Всеки потребител е изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско си име и парола и за тяхното ползване. Потребителят разбира, че ако ги предостави на трети страни сам носи отговорност за това. Ние няма да продаваме, разпространяваме или отдаваме за ползване на трети лица Вашата лична информация, освен ако нямаме Вашето съгласие за това или това се изисква по закон. Няма да използваме Вашата лична информация, за да Ви изпращаме рекламна информация от трети страни. Може да поискате от нас информация за това какви данни за Вас поддържаме. Ако желаете да получите копие от тях, моля да се свържете с нас на support@myhomebills.info. Ако считате, че каквото и да е част от информацията, която поддържаме за Вас е неточна или непълна, моля да ни уведомите на посочения по-горе електронен адрес възможно най-бързо. Ние ще се постараем да поправим неточностите в най-кратък срок.

Услугата, който Ви предоставяме е безплатна.

последна промяна: 01.11.2009
   
лични финанси, управление лични финанси, финанси, лични, програма лични финанси, домашни разходи, домашен, разход, разходи, домашни, домакинство, планиране домакинство, разходи домакинство, месечен бюджет, планиране бюджет, програма бюджет, програма семеен бюджет, програма месечен бюджет, нещо семеен бюджет, планиране пари, планиране пари месец, заплата, планиране заплата, разпределяне заплата mese4en biudjet, mesechen budget, budget, programa mese4en biudjet, planirane bjudjet, semeen biudget, planirane zaplata, zaplata, planirane, bjudjet, biudget, budget, monthly budget, family budget, family bills, myhomebills, my home bills, home expenses, household, expenditure, cost